Cel Konferencji

W dniach 13-14 grudnia 2024 r. Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną – Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Archiwum Państwowym w Toruniu i Muzeum Diecezjalnym w Toruniu organizuje IV Międzynarodową, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z Zakresu Tegumentologii (Oprawoznawstwa) pt. „Gotyk w Polsce i Europie”.
W założeniu organizatorów celem konferencji jest wieloaspektowe zobrazowanie gotyku w introligatorstwie polskim i europejskim XIII – XVI w., w tym takim zagadnień jak:

Realizacja powyższego celu prowadzić będzie do znacznie lepszego zrozumienia gotyckiego introligatorstwa jako integralnego składnika rzemiosła artystycznego oraz sztuk dekoracyjnych w Królestwie Polskim i innych krajach Europy. Jak dotąd bowiem gotyckie oprawy książkowe są marginalizowane w dyskursie historyczno-artystycznym, co poważnie zubaża obraz całokształtu rzemiosła europejskiego od XIII do przynajmniej pierwszych dekad XVI stulecia. Jednocześnie przed konferencją oraz towarzyszącej jej wystawą opraw stawiany jest cel uzmysłowienia szerokim kręgom naukowców, bibliotekarzy, muzealników i archiwistów oraz bibliofilów, jak wiele bezcennych zabytków średniowiecznego introligatorstwa europejskiego znajduje się wciąż w toruńskich zbiorach. Dzieje się tak mimo wprost katastrofalnych zniszczeń jakie na przestrzeni stuleci, a zwłaszcza podczas II wojny światowej, poczyniono w polskich kolekcjach bibliotecznych i muzealnych.
Wobec zarysowanego celu konferencji do uczestnictwa w niej zapraszamy reprezentantów środowiska akademickiego (bibliolodzy, historycy sztuki, historycy, konserwatorzy zabytków), bibliotecznego, muzealniczego i archiwistycznego, jak również bibliofilów i wszelkich miłośników kultury dawnej książki.

©2024 Konferencja Gotyk w Polsce i Europie